Meny

Personvernserklæring

Når du skal bli registrert som pasient hos oss samler vi først og fremst
kun kontaktopplysninger via nettsiden eller telefon. Under besøket ditt
samles det inn mer utfyllende opplysninger inn i helseskjemaet og
muntlig. Disse opplysningene kreves for å sette riktig diagnose og rett
behandling De kan også brukes for å hindre spredning av smitte. Feil
eller manglende opplysninger kan føre til at du, andre pasienter og
ansatte ved klinikken påføres sykdommer/komplikasjoner som kunne være
unngått. All opplysninger vil bli lagret i din personlige journal og
oppbevart i minimum 10 år, og deretter deponert (jf. arkivloven og
pasientjournalloven), eller til kundeforholdet mellom deg og Ullensaker
Tannlegesenter er avsluttet. Kun ansatte i Ullensaker Tannlegesenter har
tilgang til journalen. Opplysningene kan fremvises til konsulterende
behandler for bistand til å sette i gang riktig behandling, eller ved
henvisning til spesialist.

Du har også rett til innsyn, retting, sletting og flytting av journalen
til annen behandler. Du kan i tillegg kreve at behandlingen av
personopplysningen begrenses, og kreve at personopplysningene ikke
brukes til visse former for behandling. Retten til sletting gjelder
imidlertid ikke dersom opplysningene er nødvendig for at den
behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse, den
er nødvendig for allmennhetens interesse knyttet til folkehelse og
videre når den er nødvendig for arkivformål i allmennhetens interesse.
Det er særregler for oppbevaring og sletting av helseopplysninger, bl.a.
i pasientjournalloven §25, helsepersonelloven §§ 42 og 43 og
journalforskriften §§ 13 og 14.

Videre har du rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener
behandling av personopplysningene er i strid med reglene i
personopplysningsloven. Ta kontakt med din behandler hvis du har
spørsmål.